Fat finger, Anne-Sarah Huet Fat Finger, Anne-Sarah Huet, vue d'exposition, Mac Lyon, 2021.